Beslisnota bij Kamerbrief Fiche: Mededeling Een verenigd Europa tegen haat