Eerste halfjaarrapportage kwartiermaker Belangenbehartiger belastingplichtigen en toeslaggerechtigden