Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van groepen woningzoekenden met wie een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan (Besluit specifiekegroepen tijdelijke huurovereenkomst)