Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Teunissen over de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over fossiele subsidiesen de beprijzing van CO2-uitstoot