Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Internationalisering hoger onderwijs