Beslisnota bij Kamerbrief met Verslag van de JBZ Raad van 25 26 januari 2024