Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Van Campen over in kaart brengen wat mogelijk is om het meetinitiatief in de Regio Foodvalley voort te zetten (t.v.v. 36410-XIV-60)