Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Zeedijk over het artikel 'Intrekken exportvergunning nieuwe tegenslag ASML'