Afschrift van de brief aan de partijen van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw over energiezuinige nieuwbouw