Beslisnota bij Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 februari 2024 in Brussel (Kamerstuk 28676-449)