Antwoord op vragen van de leden Boswijk, Tuinman en Diederik van Dijk over de mogelijke oprichting van een eigen tankbataljon