Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Van der Velde over het besluit van het Amsterdams College om de naam Nootmuskaatstraat te schrappen