Antwoord op vragen van het lid De Hoop over gezondheidsschade bij omwonenden nabij de A8-Coenbrug