Gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase