Beslisnota bij Kamerbrief Lijst van vragen en antwoorden over de Negentiende voortgangsrapportage van het Programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) over de eerste helft van 2023 (Kamerstuk 33652-90)