Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over de zoutwinning in het Heiligerleeveld