Convocatie wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen - 12 februari 2024, 10.00 - 16.00 uur