Brief aan Verenging Hogescholen over een reactie op de brief over financiering en borging onderwijsroute