Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Dijk over de situatie van de ziekenhuizen in Venlo, Roermond en Zwolle