Onderzoek naar toepasbaarheid van een winstcriterium op crisisregelingen