Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 22-9-2022