Brief aan de staatssecretaris BZK inzake verzoek om technische brief door ambtenaren van het ministerie