De representativiteit van werknemers tijdens het cao-proces