Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 8 februari 2024