Statement SGO in reactie op de Personeelsenquête Rijk (PER) over racisme binnen de rijksoverheid