Convocatie inbreng feitelijke vragen Tussenrapport commissie sociaal minimum (36200-XV-95) - 6 september 2023, 14.00 uur