Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten van het onderzoek naar de UK terminal (Kamerstuk 29984-1178)