Besluitenlijst e-mailprocedure d.d. 12 februari 2024 voorstel van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) tot verplaatsen van het commissiedebat Verdienvermogen van Nederland naar donderdag 15 februari