Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Paternotte over het bericht ‘Werkgroep moet scherven van geflopte BES –top bijeenvegen’