Antwoord op vragen van de leden Palmen en Six Dijkstra over de SGO-instructie dat conceptdocumenten categorisch niet verstrekt moeten worden