Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023