Meerjarenvisie Beraad voor Geo-informatie (2024). Zicht op Nederland: Samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving