Convocatie petitieaanbieding door Beroepsvereniging van improviserende musici (BIM) d.d. 27-6-2023