Antwoord op vragen van het lid Dijk over het WEF en de belasting voor miljonairs en miljardairs