Beslisnota bij 35746 Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen