Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over dat de gemeentevlag, de provincievlag en de Nederlandse vlag alle inwoners van respectievelijk de gemeente, provincie en Nederland representeren