Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)