Amendement van het lid Kröger 36197-12 over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales