Motie van het lid Van der Plas over het door de sector zelf laten schrijven van een plan om achterblijvers mee te krijgen