Convocatie technische briefing van het rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR op 28 maart 2024.