Convocatie commissiedebat Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector - d.d. 18 oktober 2023, 13.00 - 17.00 uur