Verzoek om een reactie op de gevolgen van de uitspraak 201306630/5/R3 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor plattelandswoningen