Besluitenlijst procedurevergadering d.d. 15 februari 2024