Nationaal Programma Radioactief Afval (NPRA). Advies reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport