Beslisnota bij Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval