Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioencontract