Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024