Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen