Antwoord op vragen van het lid Ellian over de uitvoering van de motie ‘per direct nadere maatregelen invoeren in de EBI in Vught’