Antwoord op vragen van de leden Thijssen en Kröger over het artikel 'Vrees voor stijging gasprijs: Nederland onderschat de risico's'